Som medlem i NGS medlem får du halv pris på de to første årene i Virke (dette gjelder kun nye medlemmer hos Virke)

Virke lever av å løse problemer og utfordringer. De vet hvordan de skaper verdi for deg, dine kolleger og din virksomhet. Medlemskapet i Virke gir dere tilgang til kompetanse, tilhørighet til fellesskap og fagmiljø og trygghet i tilfelle noe skulle skje. Å være medlem i Virke gir mange fordeler, jo mer dere bruker medlemskapet, desto større verdi vil dere oppleve!

Som hovedorganisasjon for handels- og tjenestenæringen jobber Virke offensivt og synlig for å påvirke beslutninger slik at de tjener våre medlemmers interesser. Virke deltar i det norske trepartssamarbeidet (mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og regjeringen) om å utvikle rammevilkårene i norsk arbeidsliv. Ønsker du å benytte deg av denne avtalen gi beskjed til din NGS kontakt

NGS servering og Svinnkompetanse har inngått et samarbeid som gjør at alle medlemmer kan benytte seg av tjenestene som tilbys av oss.

Vi har jobbet med store nasjonale kjedekunder, små lokale kunder, og alt der i mellom. 

Vi har vært så heldige å jobbe på tvers av mange ulike bransjer, og med alle ledd i de ulike organisasjonene. Alt fra toppledelsen der strategiene lages, driftsapparatet der rammene settes, og med de ansatte der kulturen skal bygges.

Det er en stor styrke å få oppleve en organisasjon fra ulike sider, både som intern og ekstern. Og erfaringene vi har dratt ut fra dette har gjort at vi kan mye om hva som fungerer, og ikke fungerer like godt.  Svinnkultur i praksis!

Vi ønsker å fortsatt utvikle oss, og skaffe nye erfaringer. Og det ønsker vi å gjøre sammen med kundene våre. Det å skape en sunn svinnkultur er et lagspill.

NorgesGruppen Konsernanskaffelser.

Her finner du noen av de virkelige fordelene ved å bli med på laget:

• Gode strøm – og gassavtaler med Linde-Gas
• Egne bilavtaler (gjelder nyttekjøretøy)
• Gode forsikringsavtaler
• Riktig avfallshåndtering
• Butikkinnredning og -utstyr
• Kasse og betalingsløsninger (JM Data – Nets)

Vi har også telefoni og Vipps avtale


I tillegg er det mange andre fordelaktige avtaler som du får fritt benytte etter eget behov.

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med din kontakt person